/
/
Вправи на вироблення свідомого, швидкого та правильного читання

Вправи на вироблення свідомого, швидкого та правильного читання

Кілька років тому світ книголюбів струсонув бум швидкочитання. Підбиралися методики, описувалися дослідження західних фахівців в цій області. Все для того, що з’ясувати, як навчитися швидко читати. І це не просто марний навик, яким можна похвалитися перед друзями. Швидкочитання покращує пам’ять, підсилює роботу мозку. А ще воно банально економить час. Адже опанувавши його, можна швидше прочитати книгу, на яку раніше витрачалося кілька днів. 

 1. Прочитай початок прислів’я, праворуч за рискою відшукай продовження.

Вiк живи                                      не пізно

Вчитися нiколи                           а кажи навчуся

Не кажи – не вмiю,                     вік учись

 1. Прочитай дані слова, вибери з них пари антонімів.

Хворий, літній, кривий, зустріч, здоровий, молодий, спокій, талант, тривога, підвищення, бездарність, гаси¬ти, розставлений, гучний, запалювати, рівний, тихий.

 1. З поданого слова утворити всі можливі слова.

Спочатку (так, скотч, стук, купа, скат і т. д.). 

(Провести у вигляді гри, переможець той, хто складе найдовше слово).

 1. Прочитай слова (час 8-10 с), запиши у зошит ті, які запам’ятав.

Піднебіння, торік, позирати, чкурнув, зайвий, наввипе¬редки, пошарпаний, кваліфікація, орудує, сміття.

(Під час письма записані слова вчитель закриває).

Мета. Розвиток свідомого, швидкого читання, уточнення значень слів, розвиток орфографічної пильності.

Можна у вигляді гри. Переможець — хто запише найбіль¬ше слів. Після прослуховування — взаємоперевірка правопи¬су товаришами на парті.

 1. Склади прислів’я і прочитай.

1         2        3        4        5        6        7        8        

лю     би     вив     чай      свій    рід     ний   край 

(Люби, вивчай свій рідний край)

Поясни, як ти його розумієш.

Які ще прислів’я про рідний край, Батьківщину ти пригадав.

Мета. Такий вид роботи використати для активізації роботи під час повідомлення теми уроку, виділення го¬ловної думки твору.

 1. Продовж прислів’я.

Без діла слабіє … (сила). 

Гірко поробиш, солодко … (з’їси). 

Сьогоднішньої роботи не … (відкладай на завтра). 

Маленька праця краща … (за велике безділля). 

Праця чоловіка годує, а … (лінь марнує).

Якою темою об’єднані прислів’я?

 1. Прочитай анаграми.

цю лан ги (ланцюги)

лі го лоб (голоблі)

ри га ле (галери)

ми дер гар (гармидер)

да ки бай (байдаки)

Знайди назву козацького судна.

 1. Прочитай анаграму, знайди два зайвих слова.

во     го        ри       ти         (говорити)

ти за ска (сказати)

чу ти по (почути)

мов ви ти ля        (вимовляти)

ха ди ти (дихати)

 1. Прочитай анаграми, здогадайся за ознаками, про яких тварин іде мова.

Про собаку:

да     від      ний (відданий)

вір    вий      до       ли         (довірливий)

кий   глад (гладкий)

рож   сто (сторож)

Про вовка:

лод    го    ний (голодний)

дий   ху (худий)

ко     сір (сірко)

жак   хи (хижак)

 1. Прочитай речення, за змістом здогадайся, яке слово треба додати.

Випав густий лапатий … (сніг). 

Стояла чудова сонячна … (пора, днина). 

Під вікном весело щебетали … (ластівки). 

Пурхнула в повітря зграя … (птахів). 

В гаю виводив трелі … (соловей).

 1. Прочитай прислів’я, поставивши слова у певному порядку.

З’їси, гірко, солодко, поробиш.

То й попороби, поїси, в охоту до поту.

Роботящі, вернуть, гори, руки.

 1. Швидко прочитай слова, знайди «слова-пеньочки».

жити дивилася пестити

жити давилося пестити

жати давилося пустити

жити давилося пестити

жати прибилося плести

матидивилося

 1. Прочитай загадку, в словах якої пропущені літери.

Н…йр…дн…ша н…ми…іша вс.х в…н… н…с п…ст…ть,

Т…ШИТБ З…ВЖДИ СКр…З… б…В…Є З Н…МИ.

В…дг…д…йте, хт… це? (Мама)

 1. З поданих слів склади приказку.

Та, скоро, рясно, гнів як весняний сніг, впаде, материн, розтане.

(Материн гнів — як весняний сніг, рясно впаде та скоро розтане)

— Як ти розумієш цю приказку?

 1. Швидко прочитай ребуси.

100 лиця, 100 лик, нами 100, мі 100, мі 100 к, 3 буна, ви З, 

При 5, 3 вога, розі 5, 3 має, за 3 мка, про 100.

 1. Прочитай загадку-акростих.

Носять цей цукристий сік 

Ех і дружні бджоли з цвіту! 

Кожна з них із року в рік 

Так бере його щоліта. 

А для тебе не секрет, 

Роблять з чого бджоли мед?

Прочитай вертикально слово-відгадку.

З чого ж роблять бджоли мед? (З нектару)

 1. Прочитай загадку з пропущеними словами.

Влітку сіренький, а взимку …

… вуха має швидко в ліс стрибає. (Заєць)

(біленький, довгі)

Сіренька пташка у воді …

І … зосталася. 

(купалася, сухою)

 1. Прочитай прикмети.

Рано опало листя на липах — зима буде лютою.

Якщо лист на вишні не опав, який би не випав сніг, швидко розтане.

Пізній листопад — до суворої й тривалої зими. 

Одна з прикмет розсипалась, прочитай і її.

вийлиБурх толиспад на восуру музи.

(Бурхливий листопад — на сувору зиму)

 1. Прочитай вірш «Плутанку».

— Що поплутав хлопчик?

Геть усе, усе на світі 

Переплутав хлопчик Вітя. 

Каже: — Діти вчаться в полі, 

А комбайн працює в школі. 

Всіх людей стрижуть в лікарні, 

А лікують в перукарні…

 1. Прочитай загадку, роз’єднавши на окремі слова.

Десьугаїродилася

Ухатіопинилася

Буланімаінеживатеперговоритьіспіва. (Сопілка)

 1. Гра «Розсипанка».

Зі слів склади приказку.

В, думкою, постелі, ногами, в, небі.

(Думкою в небі, ногами в постелі)

Лінивий, два, двічі, скупий, платить, робить, рази, а. 

(Лінивий двічі робить, а скупий два рази платить)

Поясни їхній зміст, якою темою вони об’єднані?

 1. Гра «Додай словечко».

Зеленіє травичка.

Навколо зеленіє травичка.

Навколо квітника зеленіє травичка.

Навколо квітника зеленіє молоденька травичка.

Навколо доглянутого квітника зеленіє молоденька травичка.

 1. Прочитай слова. Погрупуй пари синонімів.

Гніватись, вудити, невдовзі, вартувати, звичайно, неодмінно, чатувати, обов’язково, дошкуляти, сердитися, ловити, скоро, звісно, заважати.